Menu
6
Der findes ikke andet end kærlighed. Det er den der får jorden til at dreje og holder stjernerne på plads på himlen - Paulo Coelho
7
5
1
3
Forandring og udvikling giver mulighed for at skabe det parforhold I drømmer om
4
Bag kritik og bebrejdelser ligger altid længslen efter et trygt parforhold baseret på nærvær og kærlighed

Skilsmisse terapi

Hvorfor bliver man skilt? – Terapi på Østerbro & Nørrebro

Årsagerne kan være mange, men der tegner sig alligevel et mønster der indikerer, hvornår risikoen for adskillelse og dermed skilsmisse, begynder at vokse.

Udover de rent praktiske faktorer som tidspres samt økonomisk og psykisk pres ift. selvrealisering, børn, arbejde, hus, venner mv., så er der nogle årsager der ofte gør, at den indbyrdes adskillelse eskalerer.

Jeg oplever tit, at manglende åbenhed og kommunikation, misforståede hensyn, samt mangel på anerkendelse, tryghed og nærhed, giver svaret på hvorfor man bliver skilt.

De fleste problemer i en relation kan, hvis viljen er tilstede, løses via kommunikationen, så i en parterapi vil der være et stort fokus på at forbedre kommunikationen og forstå både sig selv og den anden bedre.

Uanset om det ændrer beslutningen om skilsmisse eller ej, så vil en større forståelse af hinanden og en mere konstruktiv kommunikation, være en vigtig faktor i forhold til at komme videre i livet.

Det der præger en relation der er gået skævt er kritik, forsvar og angreb, nedgørelse eller det værste – ingen kontakt overhovedet med afvisning og tavshed til følge.

Når en eller begge parter begynder at trække sig, så bliver det først rigtig vanskeligt at nå hinanden igen, og de negative forventninger, tolkningerne og misforståelserne fylder så meget, så man ikke længere husker de positive sider.

Så hvorfor bliver man skilt? Det gør man, når man ophører med at forsøge at forstå og forsøge at nå.

 

Hjælper skilsmisse terapi?

Hjælper det overhovedet?

Nu har vi haft det så dårligt, så længe, er det så ikke for sent at gøre noget ved det?

Hvad kan en parterapeut gøre, som vi ikke selv kunne have gjort?

Er det ikke bare bedre, at starte forfra med en anden og bedre partner?

Det er også virkelig mange penge, får vi noget for dem?

Parterapien kan hjælpe jer til at få afklaret, hvilken vej I skal gå og afprøve om der er nye veje, som I ikke selv har fået øje på.

 

Aflys jeres skilsmisse

Jeg har den erfaring fra rigtig mange par, at man kan undgå en skilsmisse, hvis bare man får den rette hjælp i rette tid..

Det er aldrig for sent at prøve!

Hvis I er i tvivl, om parterapi hjælper i forhold til jeres udfordringer, så kan I ringe til mig på: 40583914 eller skrive til mig på: mette.turms@gmail.com og høre mere om jeres muligheder for at komme videre – enten sammen eller hver for sig.

 

Skilsmisse terapi vil hjælpe jer til at føle, I gjorde, hvad I kunne!

Selv når man vælger at gå fra hinanden, vil det være en fordel, at forsøge at blive lidt klogere på, hvad der skete undervejs i parforholdet. Man undgår derved at havne i det samme igen, for ”nissen flytter jo med”.

Parterapi kan betyde, at man kan få en værdig skilsmisse, en skilsmisse der kan foregå på en rolig og ordentlig måde, så begge parter kommer videre mere afklaret og klogere på sig selv og hinanden.

For nogle par sker der faktisk også det, at de vælger at give forholdet en ny chance, og oplever at de nu er blevet bedre i stand til at forebygge problemerne, så forholdet blomstrer igen og måske er endnu bedre, end det nogensinde har været.

Det kan f.eks. handle om, at der bliver sat ord på håb og drømme, ønsker eller skuffede forventninger, så man finder nye samværsformer, der i højere grad tilgodeser begge parters individuelle liv samt det fælles liv.

For ægtepar der er gift for første gang, vil der være 50% risiko for skilsmisse, og for par der befinder sig i deres andet ægteskab er risikoen helt oppe på 70%.

Ca. hver tiende skilsmissebegæring bliver dog ændret, og parret finder sammen igen, så hvorfor bliver man skilt, når det ofte kan lade sig gøre at forhindre den negative udvikling?

Forholdet kan føles kedeligt, drænende, belastende, umuligt, sårende, opslidende og meget mere. Men det er i relationen mellem jer, i kontakten, dialogen ja selv i konflikterne I kan hele det der har været. Både gamle oprindelige traumer og de traumer og sår i har påført hinanden, så derfor giver det mening, at tage dialogen så I kan blive mere afklaret og få mulighed for en ny udvikling med mere tilfredshed enten sammen eller hver for sig.

Terapien kan sikre en bearbejdning af skuffelse, vrede, sårethed, tab og sorg, og det er nødvendigt for at kunne give ordentligt slip på de konflikter og problematikker, der har fyldt.
De problematikker der kan føles næsten ubærlige, kan indeholde en gave i form af større selvindsigt og dermed større mulighed for at leve det liv I ønsker.

Min erfaring er, at flere par har gået længe alene med frustrationer, overvejelser, tvivl og skuffelse, og den samtale der kan finde sted i parterapien kan derfor være en stor lettelse, uanset om processen leder til skilsmisse eller ej.

Hvis I gør en ihærdig indsats og er nysgerrige på hinanden og vedholdende, så er det faktisk ofte muligt at ændre den negative udvikling, men naturligvis kan det også forholde sig sådan, at I vil få det bedre hver for sig.

Hvorfor bliver man skilt, når man har børn sammen?

Det spørgsmål er der mange der stiller, og med rette kunne man fristes til at mene, for vi ved jo alle godt, at det i sidste instans går hårdest ud over børnene. Et rigtig dårligt forhold tjener dog ingen, heller ikke børnene. Så uanset om man vælger skilsmissen som sidste udvej eller ej, så skylder man sine børn, at tage hånd om problemerne. Det væsentligste er at sørge for, at man kan bevare eller genoprette en god kommunikation, så man kan have det fælles mål, at gøre det så godt som muligt for børnene og respektere hinanden som forældre.