Menu
6
Der findes ikke andet end kærlighed. Det er den der får jorden til at dreje og holder stjernerne på plads på himlen - Paulo Coelho
7
5
1
3
Forandring og udvikling giver mulighed for at skabe det parforhold I drømmer om
4
Bag kritik og bebrejdelser ligger altid længslen efter et trygt parforhold baseret på nærvær og kærlighed

Den Sammenbragte familie

Ny kultur og følelser på højkant

Den sammenbragte familie er sammenbragte kulturer hvor følelserne er på højkant.

Der er ikke noget, der i den grad kan få følelserne i spil som vores egne børn, og dilemmaet der kan opstå mellem børnenes behov og behov hos vores partner og dennes børn.

Dilemmaet kan nogen gange føles næsten uløseligt, men det handler om at afklare forventningerne og om at få skilt tingene ad.

Forventningen om, at nu er vi en stor familie, for nu bor vi sammen, er urealistisk.

Har I svært ved at få familielivet til at fungere, så er I velkommen til at ringe til mig på: 40583914 eller skrive på: mette.turms@gmail.com og høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe jer til at få et godt familieliv.

 

Man ER ikke en familie, man BLIVER en familie

Der er forskellige vaner og værdier, der skal afstemmes, så man efterhånden finder en ny og velfungerende måde at være sammen på, hvor alle kan trives.

Når man ikke fra starten er en familie, men et broget kludetæppe af dine og mine børn,  vil det ofte afføde følelser af forvirring, frustration, usikkerhed og nogle gange også svigt.

Er rollerne ikke afklaret hos de voksne, så er der risiko for, at børnene blive endnu mere utrygge og forvirrede, og sætter de voksne ikke en dagsorden, så gør børnene det selv, for det er jo alt for utrygt at leve i en slags ingen mands land, hvor alt kan ske.

En familie på andre præmisser

Så det med at være en familie, er måske noget man kan blive med tiden, men det er en familie på andre præmisser end en kerne familie. Man elsker ofte ikke andres børn som sine egne, og man er ikke søskende, fordi ens far eller mor, har fundet en ny kæreste, men det også helt i orden, så længe man kan respektere hinanden, og finde nogle ordentlige spilleregler sammen.

Par der kommer i terapi med problemer omkring sammenbragte børn, mener ofte, at netop deres værdier og deres måde at opdrage på er det rigtige. Sådan forholder det sig jo ikke, der er ingen eviggyldige sandheder her, selvom man selvfølgelig godt kan blive enige om, at børn skal tidligt i seng og have sund kost hver dag – men hvornår er ”tidligt” og hvad er sundt?

Alle disse konkrete spørgsmål om måder at leve livet på, samt de dybere følelser omkring det at ”få” en ny familie eller få en familie i det hele taget, kan give stor frustration. Den nemmeste måde at gå ind i projektet, er at være forberedt på lidt af hvert.

Børnenes reaktion

Man kan ikke forvente at børnene nødvendigvis vil være lige så lykkelige, som man selv er, for at have fået en ny familie, og ofte vil de prøve grænser ” elsker min far mig stadig, er min nye ”mor” der for mig, hvad syntes mine nye ”søskende” om mig, hvor er min plads, og er der overhovedet plads til mig”.

Disse spørgsmål kræver, at de voksne i familien kan være rummelige og klare de reaktioner der kommer, være tydelige og sætte grænser og vise vej i det nye liv sammen.
Samtidig skal de også kunne skabe plads og være lyttende og åbne overfor alle de følelser, som børnene kan blive fyldt af.

Dialog om udfordringerne

Hvis man som nyt par, skal kunne rumme alt dette, så kræver det, at man får talt med hinanden, om alt det som ikke lige går efter bogen og alt det som er svært eller overrasker og skuffer. Desuden må man beslutte sammen, hvilken rolle –og ansvarsfordeling man skal have i opdragelsen af de forskellige børn. Ingen familier gør dette ens, og det er heldigvis heller ikke nødvendigt, der skal bare være klarhed og enighed om det i den enkelte familie.